Odprawa celna

Do dokonania odprawy celnej przy imporcie towaru z zagranicy niezbędne jest:

  • zawiadomienie z poczty o nadejściu paczki,
  • kserokopia faktury z tłumaczeniem,
  • kserokopie dokumentów firmy (NIP, REGON, wpis do ewidencji lub KRS),
  • upoważnienie do dokonania odprawy celnej (wzór poniżej).

Wszystkie te dokumenty można przesłać do nas faxem lub mailem.

Odprawa celna dokonywana jest najczęściej z dnia na dzień. Po ocleniu towaru, paczkę można odebrać u nas osobiście lub możemy nie podejmując jej, dać dyspozycję odesłania bezpośrednio z magazynu pocztą, bez dodatkowych dla Państwa kosztów. Należności celne i koszt naszej usługi można zapłacić gotówką lub przelewem na nasze konto. Po otrzymaniu należności dokumenty sprawy odsyłamy listem poleconym.

Jeśli poinformują nas Państwo wcześniej o wysłaniu paczki z zagranicy, to możemy bezpośrednio odebrać zawiadomienie o niej z poczty i dokonać odprawy celnej. Jest to o kilka dni wcześniej zanim zawiadomienie dotrze do Państwa firmy.

Prosimy o przesłanie oryginału upoważnienia dla nas do działania w Państwa imieniu listem poleconym na adres biura.

Poniżej druk naszego upoważnienia w formacie pdf lub word.

Upoważnienie AC Prima 2017 w formacie word

Upoważnienie AC Prima 2017 w formacie PDF