Informacje o EORI

Podstawę prawną nadawania numeru EORI stanowi rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Nadany numer EORI jest niepowtarzalny i unikalny w całej UE.

Numer EORI nadawany każdemu przedsiębiorcy i, w stosownych przypadkach, innym osobom, stosowany jest do celów identyfikacji tych osób w kontaktach z organami celnymi na terytorium całej Unii Europejskiej.

Przedsiębiorcy dokonujący czynności przed organami celnymi podlegają jednokrotnej rejestracji.

Informacja ogólna o tym pod linkiem:
Informacje o EORI

Status swojej firmy można sprawdzić w przeglądarce wpisując: PL „Numer NIP” Państwa firmy bez kresek oraz 5 zer np. PL822157221300000

Weryfikacja numeru EORI pod tym linkim:
Sprawdzenie statusu numeru EORI

Pozdrawiamy
Agencja Celna „Prima”
Tel./fax: 22 3310558 / 22 3310559
www.acprima.pl